Ιταλικά » Γερμανικά

impero1 [imˈpɛ:ro] ΟΥΣ m

1. impero (potestà imperiale):

3. impero (stile):

Empire nt

4. impero fig (potere):

Macht f

impero2 <inv> ΕΠΊΘ

Empire-

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文