Μεταφράσεις για „di“ στο λεξικό Ιταλικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ιταλικά)

di <d', del, dello, dell', della, dei, degli, delle> [di] ΠΡΌΘ

1. di:

7. di (tempo):

di
di
di

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文