Ιταλικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „costa“ στο λεξικό Ιταλικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ιταλικά)

costa [ˈkɔsta] ΟΥΣ f

1. costa GEOG:

Küste f

2. costa ANAT, BOT:

Rippe f

3. costa (di libro, coltello):

4. costa (di tessuto):

Rippe f

costà [kosˈta] ΕΠΊΡ tosc

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文