Ιταλικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „clandestino“ στο λεξικό Ιταλικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ιταλικά)

I . clandestino (-a) [klandesˈti:no] ΕΠΊΘ

II . clandestino (-a) [klandesˈti:no] ΟΥΣ m, f

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文