Ιταλικά » Γερμανικά

I . che [ke] ΑΝΑΦ ΑΝΤΩΝ

1. che (soggetto):

che
der m
che
die f
che
das nt
che
che
welche(r, s) geh
che
welche pl geh

2. che (complemento):

che
den m
che
die f
che
das nt
che
che
welche(n, s) geh
che
welche pl geh

3. che (la qual cosa):

che
was

4. che:

che (luogo a)
wo

III . che [ke] ΑΝΤΩΝ

IV . che [ke] ΑΌΡΙΣΤΗ ΑΝΤΩΝ

V . che <inv> [ke] ΕΠΊΘ (interrogativo)

VI . che <inv> [ke] ΕΠΊΘ (esclamativo)

ché [ke] ΣΎΝΔΕΣ poet

anziché , anzi che [antsiˈke] ΣΎΝΔΕΣ

1. anziché (invece di):

2. anziché (piuttosto che):

nonché , non che [noŋˈke] ΣΎΝΔΕΣ

1. nonché (e inoltre):

2. nonché (e tanto meno):

dopodiché [dopodiˈke] , dopo di che [ˈdo:po di ˈke] ΕΠΊΡ

non so che <-> [non sɔ kˈke] ΟΥΣ m

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文