Ιταλικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „benvenuto“ στο λεξικό Ιταλικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ιταλικά)

benvenuto , ben venuto [benveˈnu:to] ΟΥΣ m

I . benvenuto (-a) , ben venuto ΕΠΊΘ ΕΠΙΦΏΝ

II . benvenuto (-a) , ben venuto ΟΥΣ m, f

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文