Ιταλικά » Αγγλικά

Μεταφράσεις για „nel“ στο λεξικό Ιταλικά » Αγγλικά (Μετάβαση προς Αγγλικά » Ιταλικά)

nel [nel], nell' [nel], nella [ˈnel·la], nelle [ˈnel·le], nello [ˈnel·lo], nei [ˈne:·i] ΠΡΌΘ

nel → in + il, l', la, le, lo, i, → in :

Βλέπε και: lo , le , la , la , in , in , i , I

I . lo [lo] ΆΡΘ m sing davanti a s impura, gn, pn, ps, x, z

II . lo [lo] ΑΝΤΩΝ

1. lo (persona):

lo
him

2. lo (cosa):

lo
it

I . le [le] ΆΡΘ det f pl

II . le [le] ΑΝΤΩΝ pers 3. pers f sing

1. le (complemento di termine):

le
(to) her

2. le (complemento di termine, forma di cortesia: Le):

le
(to) you

III . le [le] ΑΝΤΩΝ pers 3. pers f pl

1. le (complemento oggetto):

le

2. le (in espressioni ellittiche, spesso non tradotto):

la2 <-> ΟΥΣ m MUS

I . la1 [la] ΆΡΘ det f sing

II . la1 [la] ΑΝΤΩΝ pers

1. la 3. pers f sing:

her
la (cosa)
it

2. la (forma di cortesia):

La
you

I . in2 [in] ΕΠΊΡ

II . in2 <inv> [in] ΕΠΊΘ (locale, personaggio)

in
in

in1 <nel, nello, nell', nella, nei, negli, nelle> [in] ΠΡΌΘ

i ΆΡΘ m pl (dav a consonante, che non sia a s+consonante, gn, ps, x, y, z)

i
the

I, i [i] <-> ΟΥΣ f

I
I
I for item
I lunga
j

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文