Ιταλικά » Αγγλικά

Μεταφράσεις για „matematica“ στο λεξικό Ιταλικά » Αγγλικά (Μετάβαση προς Αγγλικά » Ιταλικά)

matematica <-che> [ma·te·ˈma:·ti·ka] ΟΥΣ f

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文