Ιταλικά » Αγγλικά

Μεταφράσεις για „affondare“ στο λεξικό Ιταλικά » Αγγλικά (Μετάβαση προς Αγγλικά » Ιταλικά)

I . affondare [af·fon·ˈda:·re] ΡΉΜΑ trans +avere

1. affondare (nave):

2. affondare (nella neve, nell'acqua):

II . affondare [af·fon·ˈda:·re] ΡΉΜΑ intr +essere

1. affondare (nave):

Ιδιώματα:

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文