Ισπανικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „rompe“ στο λεξικό Ισπανικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ισπανικά)

I . romper [rromˈper] ΡΉΜΑ intr

1. romper (las olas):

3. romper (el día):

4. romper (separarse):

5. romper (abrirse las flores):

III . romper [rromˈper] ΡΉΜΑ αυτο romperse

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文