Ισπανικά » Γερμανικά

noto1 [ˈnoto] ΟΥΣ m METEO

noto2 (-a) [ˈnoto, -a] ΕΠΊΘ

1. noto (notorio):

noto (-a)
noto (-a)

2. noto (bastardo, ilegítimo):

noto (-a)

nota [ˈnota] ΟΥΣ f

8. nota MÚS:

Note f

nota bene [ˈnota ˈβene]

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文