Ισπανικά » Γερμανικά

mismo1 [ˈmismo] ΕΠΊΡ

3. mismo (justamente ahí):

genau da [o. dort]

4. mismo (justamente entonces):

mismo2 (-a) [ˈmismo, -a] ΕΠΊΘ

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文