Ισπανικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „marearse“ στο λεξικό Ισπανικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ισπανικά)

I . marear [mareˈar] ΡΉΜΑ trans

1. marear (gobernar una embarcación):

2. marear (enfermar):

3. marear (aturdir):

marear fig

4. marear fam (molestar):

II . marear [mareˈar] ΡΉΜΑ αυτο marearse

2. marear (quedar aturdido):

3. marear (emborracharse):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文