Ισπανικά » Γερμανικά

estas [estas] ΔΕΙΚΤ ΑΝΤΩΝ

estas → este, esta

Βλέπε και: este , este , este

II . este2, esta [ˈeste, ˈesta] <pl estos, -as> ΔΕΙΚΤ ΑΝΤΩΝ

este → este, esta, esto

éstas [ˈestas] ΔΕΙΚΤ ΑΝΤΩΝ

éstas → este, esta, esto

Βλέπε και: este , este , este

II . este2, esta [ˈeste, ˈesta] <pl estos, -as> ΔΕΙΚΤ ΑΝΤΩΝ

este → este, esta, esto

II . este2, esta [ˈeste, ˈesta] <pl estos, -as> ΔΕΙΚΤ ΑΝΤΩΝ

este → este, esta, esto

ésta [ˈesta] ΔΕΙΚΤ ΑΝΤΩΝ

ésta → este, esta, esto

Βλέπε και: este , este , este

II . este2, esta [ˈeste, ˈesta] <pl estos, -as> ΔΕΙΚΤ ΑΝΤΩΝ

este → este, esta, esto

II . este2, esta [ˈeste, ˈesta] <pl estos, -as> ΔΕΙΚΤ ΑΝΤΩΝ

este → este, esta, esto

Βλέπε και: este , este

éste [ˈeste] ΔΕΙΚΤ ΑΝΤΩΝ

éste → este, esta, esto

Βλέπε και: este , este , este

II . este2, esta [ˈeste, ˈesta] <pl estos, -as> ΔΕΙΚΤ ΑΝΤΩΝ

este → este, esta, esto

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文