Ισπανικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „empequeñecer“ στο λεξικό Ισπανικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ισπανικά)

I . empequeñecer [empekeɲeˈθer] irr como crecer ΡΉΜΑ trans

1. empequeñecer (disminuir):

2. empequeñecer (quitar importancia):

II . empequeñecer [empekeɲeˈθer] irr como crecer ΡΉΜΑ αυτο

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文