Ισπανικά » Γερμανικά

dispar [disˈpar] ΕΠΊΘ

II . disparar [dispaˈrar] ΡΉΜΑ intr

1. disparar Am (caballo):

3. disparar FOTO:

III . disparar [dispaˈrar] ΡΉΜΑ αυτο dispararse

3. disparar (desbocarse):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文