Ισπανικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „de“ στο λεξικό Ισπανικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ισπανικά)

I . de facto [de ˈfakto] ΕΠΊΡ

II . de facto [de ˈfakto] ΕΠΊΘ DER

de iure [deˈɟure] ΕΠΊΡ

olivastro de Rodas [oliˈβastro ðe ˈrroðas] ΟΥΣ m BOT

piedemonte [pjeðeˈmon̩te] ΟΥΣ m, pie de monte [pjeðeˈmon̩te] ΟΥΣ m GEO

N. de la R. [ˈnota ðe la rreðaˠˈθjon]

N. de la R. συντομογραφία: Nota de la Redacción

N. de la R.
Anm. d. Red.

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文