Μεταφράσεις για „contradecir“ στο λεξικό Ισπανικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ισπανικά)

I . contradecir [kon̩traðeˈθir] irr como decir ΡΉΜΑ trans

II . contradecir [kon̩traðeˈθir] irr como decir ΡΉΜΑ αυτο contradecirse

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文