Ισπανικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „candidato“ στο λεξικό Ισπανικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ισπανικά)

candidato (-a) [kan̩diˈðato, -a] ΟΥΣ m (f)

1. candidato (aspirante):

candidato (-a)
Bewerber(in) m (f)
candidato (-a)
Kandidat(in) m (f)

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文