Ισπανικά » Γερμανικά

bobamente [boβaˈmen̩te] ΕΠΊΡ

1. bobamente (con bobería):

2. bobamente (sin cuidado):

bobo1 [ˈboβo] ΟΥΣ m TEAT

I . bobo2 (-a) [ˈboβo, -a] ΕΠΊΘ

1. bobo (tonto):

bobo (-a)
bobo (-a)

2. bobo (simple):

bobo (-a)

II . bobo2 (-a) [ˈboβo, -a] ΟΥΣ m (f)

2. bobo (simplón):

bobo (-a)

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文