Ισπανικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „barquillero“ στο λεξικό Ισπανικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ισπανικά)

barquillero [barkiˈʎero] ΟΥΣ m

barquillero (-a) [barkiˈʎero, -a] ΟΥΣ m (f)

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文