Ισπανικά » Γερμανικά

baremo [baˈremo] ΟΥΣ m

1. baremo (tabla de cuentas):

2. baremo (cuaderno):

3. baremo (de tarifas):

baremar [bareˈmar] ΡΉΜΑ trans

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文