Ισπανικά » Γερμανικά
Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια: litera , literal , linier , literato , litergol , líder , bíter , litio , litis , litro και litri

litera [liˈtera] ΟΥΣ f

1. litera FERRO:

2. litera NÁUT:

3. litera (cama):

4. litera (camilla):

II . literal [liteˈral] ΟΥΣ m INFOR

linier [liˈnjer] ΟΥΣ m DEP

I . litergol [literˈɣol] AERO ΕΠΊΘ

II . litergol [literˈɣol] AERO ΟΥΣ m

literato (-a) [liteˈrato, -a] ΟΥΣ m (f)

literato (-a)
Literat(in) m (f)
literato (-a)

litri [ˈlitri] ΕΠΊΘ fam

litro [ˈlitro] ΟΥΣ m

litis <pl litis> [ˈlitis] ΟΥΣ f DER

litio [ˈlitjo] ΟΥΣ m QUÍM

bíterRAE <pl bíteres>, bitter <pl bitters> [ˈbiter] ΟΥΣ m GASTR

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文