Ισπανικά » Γερμανικά

Barbados [barˈbaðos] ΟΥΣ (fpl)

barbado1 [barˈβaðo] ΟΥΣ m

1. barbado (plantón):

2. barbado (hijuelo):

Spross m
Trieb m

barbado2 (-a) [barˈβaðo, -a] ΕΠΊΘ

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文