Ισπανικά » Γερμανικά

Y, y [i ˈɣrjeɣa] ΟΥΣ f

Y, y
Y, y nt
Y, y de yema

Castilla y León [kasˈtiʎa i̯ leˈon] ΟΥΣ f

ares y mares [ˈares i ˈmares] reg

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文