Ισπανικά » Γαλλικά

II . parar [ˈparar] ΡΉΜΑ αυτο

I . par [par] ΕΠΊΘ (número)

II . par [par] ΟΥΣ m

2. par (número):

par

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文