Ελληνικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „συµπεριλαµβανοµένου φπα“ στο λεξικό Ελληνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ελληνικά)

Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. Abk von συντομογραφία: Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Φ.Π.Α.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文