Ελληνικά » Γερμανικά

Τ.Α.

Τ.Α. Abk von συντομογραφία: Τουριστική Αστυνομία

Τ.Α.

I . τα [ta] ΆΡΘ

II . τα [ta] ΑΝΤΩΝ

Βλέπε και: ο , Ο

ο [ɔ] ΆΡΘ

ο
der

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文