Ελληνικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „παρακολουθω μαθημα“ στο λεξικό Ελληνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ελληνικά)

παρακολουθ|ώ <-είς, -ησα, -ήθηκα> [parakɔluˈθɔ] VERB trans

1. παρακολουθώ (δραπέτη, τις νεότερες εξελίξεις):

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文