Ελληνικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „μου ελλειψες“ στο λεξικό Ελληνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ελληνικά)

μου [mu] ΑΝΤΩΝ

1. μου (προσωπική αντωνυμία):

mir
gib mir

μη μου άπτου [mi mu ˈaptu] SUBST nt inv

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文