Μεταφράσεις για „ζημία“ στο λεξικό Ελληνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ελληνικά)

ζημιά [ziˈmɲa], ζημία [ziˈmia] SUBST f

1. ζημιά (βλάβη):

έκθεση f ζημιών ΟΙΚΟΝ

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文