Μεταφράσεις για „ενδεκάμισι“ στο λεξικό Ελληνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ελληνικά)

ενδεκάμισι s. εντεκάμισι

Βλέπε και: εντεκάμισι

εντεκάμισι [ɛndɛˈkamisi], ενδεκάμισι [ɛnðɛˈkamisi] NUM

εντεκάμισι [ɛndɛˈkamisi], ενδεκάμισι [ɛnðɛˈkamisi] NUM

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文