Μεταφράσεις για „ελαφρός“ στο λεξικό Ελληνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ελληνικά)

ελαφρ|ός <-ιά, -ό> [ɛlaˈfrɔs], ελαφρ|ύς [ɛlaˈfris] <-ιά, -ύ>, αλαφρ|ός [alaˈfrɔs] <-ιά, -ό> ΕΠΊΘ

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文