Μεταφράσεις για „εκθέτω“ στο λεξικό Ελληνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ελληνικά)

εκθέτω <έκθεσα [ή εξέθεσα], εκτέθηκα, εκθεμένος [ή εκτεθειμένος] > [ɛkˈθɛtɔ] VERB trans

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文