Μεταφράσεις για „εγκαταλείπω“ στο λεξικό Ελληνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ελληνικά)

εγκατ|αλείπω <-έλειψα [ή -άλειψα], -αλείφτηκα, -αλειμμένος> [ɛŋgataˈlipɔ] VERB trans

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文