Μεταφράσεις για „δείχνω“ στο λεξικό Ελληνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ελληνικά)

I . δεί|χνω <-ξα, -χτηκα, -γμένος> [ˈðixnɔ] VERB trans

1. δείχνω (τείνω το δάχτυλο, φανερώνω):

II . δεί|χνω <-ξα, -χτηκα, -γμένος> [ˈðixnɔ] VERB intr

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文