Μεταφράσεις για „δαγκάνω“ στο λεξικό Ελληνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ελληνικά)

Βλέπε και: δαγκώνω

I . δαγκώ|νω <-σα, -θηκα, -μένος> [ðaŋˈgɔnɔ], δαγκά|νω [ðaŋˈganɔ] <-σα, -στηκα [ή -θηκα], -μένος> VERB trans

II . δαγκώ|νω <-σα, -θηκα, -μένος> [ðaŋˈgɔnɔ], δαγκά|νω [ðaŋˈganɔ] <-σα, -στηκα [ή -θηκα], -μένος> VERB αυτο

I . δαγκώ|νω <-σα, -θηκα, -μένος> [ðaŋˈgɔnɔ], δαγκά|νω [ðaŋˈganɔ] <-σα, -στηκα [ή -θηκα], -μένος> VERB trans

II . δαγκώ|νω <-σα, -θηκα, -μένος> [ðaŋˈgɔnɔ], δαγκά|νω [ðaŋˈganɔ] <-σα, -στηκα [ή -θηκα], -μένος> VERB αυτο

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文