Ελληνικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „γραφω“ στο λεξικό Ελληνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ελληνικά)

I . γρά|φω <έγραψα, -φ(τ)ηκα, -μμένος> [ˈɣrafɔ] VERB trans

3. γράφω (είμαι γραμμένος):

4. γράφω (ηχογραφώ):

II . γρά|φω <έγραψα, -φ(τ)ηκα, -μμένος> [ˈɣrafɔ] VERB αυτο γράφομαι

1. γράφω (εγγράφομαι):

2. γράφω (βιβλίο):

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文