Μεταφράσεις για „ακαταστάλαχτος“ στο λεξικό Ελληνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ελληνικά)

ακαταστάλαχτ|ος [akataˈstalaxtɔs], ακαταστάλακτ|ος [akataˈstalaktɔs] <-η, -ο> ΕΠΊΘ

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文