Μεταφράσεις για „αγροτικός“ στο λεξικό Ελληνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ελληνικά)

αγροτικ|ός <-ή, -ό> [aɣrɔtiˈkɔs] ΕΠΊΘ

1. αγροτικός (σχετιζόμενος με τους αγρότες):

2. αγροτικός (σχετιζόμενος με επαρχιακή περιοχή):

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文