Μεταφράσεις για „αγοράζω“ στο λεξικό Ελληνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ελληνικά)

αγορά|ζω <-σα, -στηκα, -σμένος> [aɣɔˈrazɔ] VERB trans

1. αγοράζω (αποκτώ με χρήματα):

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文