Μεταφράσεις για „Π.Δ“ στο λεξικό Ελληνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ελληνικά)

Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια: πόδι , πηδώ , π.μ. , π.Χ. και π.χ.

II . πηδ|ώ <-άς, -ηξα [ή -ησα], -ήθηκα [ή -ήχτηκα], -ημένος> [piˈðɔ] VERB trans

Ιδιώματα:

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文