Μεταφράσεις για „Μάης“ στο λεξικό Ελληνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ελληνικά)

Μάιος [ˈmai̯ɔs], Μάης [ˈmais] <Μαγιού> SUBST m

Μάιος [ˈmai̯ɔs], Μάης [ˈmais] <Μαγιού> SUBST m

Βλέπε και: Σεπτέμβριος

Σεπτέμβριος [sɛpˈtɛɱvriɔs], Σεπτέμβρης [sɛpˈtɛɱvris] SUBST m

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文