Μεταφράσεις για „Α.Κ“ στο λεξικό Ελληνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ελληνικά)

Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια: τανκ , ταλκ , αλκή , ασκώ , ασκί , αρκώ και αμόκ

II . αρκ|ώ <-είς, -εσα, -έστηκα> [arˈkɔ] VERB αυτο αρκούμαι

I . ασκ|ώ <-είς, -ησα, -ήθηκα, -ημένος> [asˈkɔ] VERB trans

Ιδιώματα:

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文