Γερμανική ορθογραφία

III . vo̱r ΕΠΊΡ

2. umg norddt

vor Chrịs·tus

die Vor-Ọrt-Auf·nah·me

der(die) Vor-Ọrt-Re·por·ter(in)

der Vo̱r- und Zu̱·na·me

der Vor-Ọrt-Ser·vice [-ˈzøɐ̯vɪs]

Δε βρίσκετε κάποια λέξη στο γερμανικό ορθογραφικό λεξικό;

Στείλτε τη μας. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας!

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文