Γερμανική ορθογραφία

II . ge̱·ben <gibst, gab, hat gegeben> ΡΉΜΑ ohne OBJ

IV . ge̱·ben <gibst, gab, hat gegeben> ΡΉΜΑ mit ES es gibt jdn/etwas

ver·lo̱·ren·ge·ben, ver·lo̱·ren ge·ben <gibst verloren, gab verloren, hat verlorengegeben> ΡΉΜΑ mit OBJ

Zusammen- oder Getrenntschreibung → R 4.6

be·kạnnt·ge·ben, be·kạnnt ge·ben <gibst bekannt, gab bekannt, hat bekanntgegeben> ΡΉΜΑ mit OBJ

Δε βρίσκετε κάποια λέξη στο γερμανικό ορθογραφικό λεξικό;

Στείλτε τη μας. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας!

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文