Γερμανικά ως ξένη γλώσσα

we̱i̱l ΣΎΝΔΕΣ

1.

leitet Nebensätze ein, die eine Ursache angeben
Wir kommen zu spät, weil die Bahn ausgefallen ist.
Sie ist beliebt, weil sie Erfolg hat.

2.

leitet die Antwort auf eine Frage nach der Ursache ein
Warum kommst du erst jetzt? – Weil der Bus Verspätung hatte.
Warum lachst du nicht? – Weil ich traurig bin!

we̱i̱·len ΡΉΜΑ ohne OBJ

jd weilt irgendwo geh sich irgendwo aufhalten
Sie weilt gerade im Ausland.
Der Baron weilt gerade auf seinem Landsitz.
nicht mehr unter den Lebenden weilen (tot sein)
Der Graf weilt nicht mehr unter den Lebenden.

Σας λείπει κανένα λήμμα στο λεξικό «Γερμανικά ως ξένη γλώσσα»;

Στείλτε τη μας. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας!

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文