Γερμανικά » Τουρκικά

sie PRON

1. sie (weiblich):

sie
o
sie akk
onu

2. sie (Plural):

sie
sie akk

3. sie (sie selbst):

sie

Sie PRON (Höflichkeitsform)

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Στείλτε τη μας. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας!

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文