Γερμανικά » Τουρκικά

I . rollen ΡΉΜΑ intr

1. rollen +sein:

2. rollen +haben (Donner):

Rolle ΟΥΣ f

1. Rolle auch fig (Theater-):

rol

2. Rolle (Walze):

3. Rolle (Spule):

4. Rolle (Papier-):

5. Rolle (Draht-):

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Στείλτε τη μας. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας!

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文