Γερμανικά » Τουρκικά
Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια: donnern , Donner , dorther , Turner , Redner , Penner , Ordner , Lügner , Kenner , Gegner , Gauner , Diener , ferner , Dotter και Nenner

Donner ΟΥΣ m

dorther ΕΠΊΡ

Dotter ΟΥΣ m

ferner ΕΠΊΡ (außerdem)

Diener(in) ΟΥΣ m(f)

1. Diener (Person):

2. Diener (Verbeugung):

Gauner ΟΥΣ m

1. Gauner (Betrüger):

2. Gauner (Spitzbube):

Gegner(in) ΟΥΣ m(f)

1. Gegner (Opponent):

2. Gegner SPORT:

3. Gegner (Feind):

Kenner ΟΥΣ m

Lügner(in) ΟΥΣ m(f)

Ordner ΟΥΣ m

1. Ordner (für Dokumente):

2. Ordner (Person):

Penner(in) ΟΥΣ m(f) fam

Redner(in) ΟΥΣ m(f)

Turner(in) ΟΥΣ m(f)

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Στείλτε τη μας. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας!

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文